Informacje ze świata biznesu

Strony internetowe dla dorosłych

strony internetowe

strony internetowe

Często zastanawiamy się, jak wielkie zagrożenie stanowią dziś wszystkie portale, których treści  kierowane są wyłącznie do osób dorosłych. Bynajmniej nie chodzi tu wyłącznie o treści o zabarwieniu erotycznym, ale również liczne portale zagłębiające się w tematykę związaną z przemocą, związkami homoseksualnymi, bronią a także innym zakresem tematycznym. Wydaje się, że ryzyko przypadkowego trafienia na ich łamy przez osoby nieletnie jest w tym wypadku bardzo wysokie, co może negatywnie wpłynąć na rozwój młodego pokolenia.

Strony nie dla dzieci

Mówiąc o portalach internetowych przeznaczonych wyłącznie dla osób dorosłych najczęściej mamy na myśli liczne portale z treściami pornograficznymi, które zdecydowanie zagrażają prawidłowemu rozwojowi dziecięcej psychiki. Bez wątpienia na tego rodzaju strony internetowe nigdy nie powinny trafić dzieci i młodzież, których wiedza z zakresu życia seksualnego jest zupełnie zerowa. Rozpoczęcie edukacji od tego rodzaju nieodpowiedniej dawki wiedzy może na całe życie zaburzyć postrzeganie intymnej sfery życia człowieka. Niestety nie wszyscy rodzice i opiekunowie małych dzieci i młodzieży zdają sobie sprawę z tego, że powinni chronić swoje pociechy przed dawką niezdrowej wiedzy. Aby jednak zmienić ten niepokojący fakt, warto wprowadzić w życie liczne akcje informujące rodziców o możliwości zmniejszenia ryzyka trafienia ich dzieci na takie strony internetowe.

Jak chronić dzieci przed „złym” Internetem

Nie ulega wątpliwości fakt, że współczesne przedszkola i szkoły powinny edukować nie tylko dzieci i młodzież, ale również ich rodziców. Owa edukacja powinna dotyczyć między innymi odpowiedniej ochrony dzieci przez nieodpowiedniej edukacji internetowej. Na zebraniach z rodzicami powinno się ich informować, że w Globalnej Sieci istnieją liczne strony internetowe, które stanowią duże zagrożenie dla ich pociech. Tematem pogadanek dla rodziców powinny być proste instruktaże dotyczące instalowania tak zwanej ochrony rodzicielskiej, czyli programów blokujących dzieciom dostęp do wybranych witryn internetowych.

Tagi: , ,